Остатоците од пилешко се одлична гозба за величетвеното животно наречено „гриваст волк“

Животното е од иста фамилија со кучињата, волците и лисиците, но како да ги зело само најелегантните црти од сите свои братучеди.