Откриена е петтата сила на природата, според најновото откритие на научниците

Научниците можеби ја откриле петта сила на природата, која доколку биде потврдена, може да обезбеди одговори на прашањето за темната материја. Колку што се запознаени научниците, сè во нашиот Универзум се одржува заедно или се турка со четири основни сили: гравитација, електромагнетизам и две нуклеарни интеракции.Силите се определуваат со тоа што тие не изгледаат како да се сведуваат на поосновни интеракции помеѓу честичките, но постоењето на петта сила одамна се шпекулира бидејќи има необјаснети празнини во стандардниот модел на физика на честички.

Има многу неосновани тврдења за постоење на петта фундаментална сила, а научниците продолжуваат да ја ловат темната материја – за која се смета дека учествува со околу 85% од материјата во Универзумот – без успех.

Но, сега, научниците од унгарскиот Институт за нуклеарни истражувања „Атомки“ веруваат дека можеби пронашле значителни докази за мистеријата, бидејќи тие ги забележале дејствата на петтата физичка сила што произлегува од атом на хелиум. Истражувачите тврдат дека за прв пат ја здогледале силата при работа во 2015 година, додека ја проучувале светлината што се испушта за време на радиоактивното распаѓање на берилиум-8, нестабилен изотоп, но сега истиот тим видел втор пример за мистериозната сила во игра.

Студијата од 2015 година откри дека при отпуштање на протони на изотопот литиум-7, што го создава берилиум-8, последователното распаѓање на честичките не ги произведувало точно очекуваните емисии на светлина. Ако светлината што се емитува е доволно енергична, таа се претвора во електрон и позитрон, кои се оддалечуваат едни од други под предвидлив агол. Наместо тоа, научниците откриле дека електроните и позитроните честопати се оддалечуваат едни од други на точно 140 степени.

Истражувачите сугерираат дека цела нова честичка може да биде одговорна за аномалијата, а нејзините карактеристики сугерираат дека треба да биде сосема нов вид фундаментален бозон, честичка што може да носи сили. Осомничениот нов бозон, кој го добил името X17, не може да биде една од честичките што ги носат четирите познати сили бидејќи има карактеристична маса и мал животен век, што значи дека знаците укажуваат дека тоа е носител на некоја нова, петта сила.

Последната студија се чинеше дека ги мери истите резултати кај стабилни атоми на хелиум, сепак наместо електроните и позитроните во атомите на хелиум што се разделуваат на 140 степени, аголот бил поблизу до 115 степени.

Во arXiv, каде што беше објавено истражувањето, научниците објаснија: „Оваа одлика е слична на аномалијата забележана во [берилиум-8] и се чини дека е во согласност со сценарио за распаѓање на бозонот X17. Очекуваме повеќе, независни експериментални резултати што ќе дојдат за честичката X17 во наредните години.“

Додека оригиналниот експеримент беше прифатен во списанието Physical Review Letters, најновата студија допрва треба да се разгледа. Ако се потврди постоењето на честичките, физичарите ќе треба да ги преиспитаат интеракциите на постојните четири основни сили и да направат пат за петтата.