Отварањето конзерва е лесно се до последниот чекор

На крајот треба да сфатиш дека конзервата е… отворена.