Ова е баба Љуба, има 76 години и единствената врска со цивилизацијата ѝ се нејзините прастари лизгалки

76-годишната баба Љуба живее сама на оддалечена фарма на брегот на Бајклското езро. До нејзината куќичка никакви патишта ниту пак превозни средства. Кога баба Љуба треба да стигне некаде во зима, таа носи стари, но сепак функционални лизгалки, кои се дури две години помлади од неа. Најблиското растојание што го лизга секој ден е 8 километри.