Ова е единствениот сигурен начин да освоиш мече на автомат!

Машините се така дизајнирани, да те намамат да играш за да ти ги земат парите. Но, хигиеничарката и нејзината пријателка се сетиле како да го надмудрат.