Ова е најдобриот начин да одговорите на непристојна фотографија

Око за око, таквото за таквото…