Ова е најслучајната несреќа која што ќе ја видите денес

Потсетува на моментот со кора од банана во цртаните.