Ова е рај за секое дете: Да има куп вакви меки пријателчиња, кои сакаат да си играат по цел ден

Позитив на денот!