Ова е вистинско другарство

Кучето знае дека детето би го направило истото за него да се во обратна ситуација.