Ова не е обичен молер кој глетува ѕидови, туку неверојатен 3д уметник со шпакла

Си го оставил дома да ти направи направи мазен ѕид, а тој нацртал два волка, како во легендрната македонска народна приказна, од оние старите со Гоце, Ванчо, Ѓорѓи и Шенка.