Ова се случува кога имаш возачка, но немаш памет

Не сакаше да има ништо со несреќата.