Ова видео објавено на една италијанска научна ТВ емисија во 2015-та! Премногу коинциденција на едно место!

Погледнете го, кратко е и сами донесете заклучок за тоа што ни се случува денес. Чувајте се!