Оваа навидум скромна госпоѓа мажот ја испратил во супермаркет, но без пари

Жената се снашла како да испазарува и тоа на професионален начин.