Оваа свадба ќе се памти :)

А се започна од едно обично пукање конфети.