Овчарското куче работи од дома

Особено симпатичен е моментот кога ќе и залае на некоја овца кога ќе му се приближи многу :).