Овие 14 луѓе едвај дочекаа да споделат со другите што постигнале во 2019 година

Околу 31% од луѓето што донесуваат новогодишни решенија не се придржуваат кон нив. Но, има некои од нас кои си ги поставиле целите кон крајот на 2018 година и дадоа импресивни резултати во 2019 година.

Овие 15 луѓе ќе ви покажат што постигнале во рок од една година, иако не звучи како да е многу време, сепак може да смени многу. Еве ги и доказите: