Овие 4 иновации ќе им помогнат на американските полицајци да се справат со терористите

Иновациите се прилично импресивни, како да ги измислиле креаторите на Трансформери.