Овие Американците да не слушнат нешто: Немало правда немало мир!

Сами сфатете си која е врската на нашите и нивните протести и како тоа истиот слоган и таму и тука.