Овој нов спорт се вика X-Arm и е комбинација од борба со рака и ММА

Да погледнеме како изгледаат борбите на луѓе чии што раце се врзани и не можат да се одделат еден од друг. Победник е оној кој ќе победи или на рака или со нокаут.