Овој сиромашен, но креативен човек, прави многу јаки, оригинални маски

Идеја: Следната година да го поканиме да биде специјален гостин на карневалот во Струмица :).