Овој човек лежи тука од 1952 година, дури и дипломирал благодарение на позитивното размислување

Светот треба да ја слушне неверојатната приказна на Пол Александар. Тој преживеал детска парализа и сега секој ден го поминува во „железни бели дробови“, направат од раните 1900-ти која го одржува во живот. Пол не само што продолжил да живее, туку неговата приказна е и инспиратвна. Човекот е упорен во своите соништа и успеал да заврши и правен факултет, затоа што многу сакал да стане адвокат. Најголемата желба на Пол е да не дозволи детската парализа да го победи.