Пајчињата сирачиња веднаш си добија нова мајка

Некој одвај чекал ваква среќа во животот. Така одат работите во природата, така е и кај луѓето.