Палење логорски оган како газда

Се разбира можете да користите и обична запалка за да го запалите огнот, но вака е многу позабавно.