Паметно смислена, економична африканска чешма за дезинфекција на раце

Чешмата е на „сензор“, односно се пушта без да ја допираш со раце, а и сапунот е автомоатизиран.