Паралелно паркирање на шампионски начин

Којзнае колку гуми искинал и колку автомобили искршил додека да го научи ова, но навистина е импресивно.