Патката е авантурист во душа

Знае каде да чепне за да си го крене адреналинот до максимум :).