Патникот сосема забега кога возачот на автобусот му рече да се симне надвор

Очигледно и алкохолот замеша прсти во случката, а патникот има лоша пијанка.