Пазете се, доаѓа агресивниот чувар!

Интелигенцијата не му е јака страна :).