Пази! Дупка со врела вода на патот!

Е овде ако падне некој, нема ни надеж дека ќе се извлече жив. Несреќата се случила откако пукнала подземна цевка што носела врела вода. Снимено во Русија.