Перење алишта на традиционален нордиски начин

Ваква девојка вреди и машина за перење да ѝ купиш 🙂.