Персоналот во болницата како да е на Титаник, а не на пауза

Ако не се забавуваш во ова време-невреме, ќе попуштиш психички, затоа само веслајте напред и сѐ ќе биде во ред!