Пешакот вешто избегна смачкување од двата автомобили кои направија сообраќајка

Будно и внимателно ја следеше ситуацијата и се спаси како шампион.