Пешакот во Белград не очекуваше вакво нешто на пешачки

Глетката е страшна, а тој се спаси за влакно.