Пешачки премин за спринтери

Вака изгледа кога властите вложуваат во развојот на спортот во државата :).