Пијаната руска плавуша знае како се дува во апаратот за мерење алкохол во крвта

Техниката за да не добие казна е таа, само што дува на погрешен апарат.