Пијаниот на домофонот (виц)

Пијан ѕвони на влезната врата на зградата. На домофонот се јавува женски глас:
– Кој е?
Пијаниот:
– Извинете, мажот ви дома ли е?
Жената:
– Не.
Пијаниот:
– А може ли да слезете да видите дали сум јас?