Пијаната девојка тргна до тоалетот по најкомплицираниот пат, а работата е итна

Брво за пожртвуваноста на девојката и на нејзината најдобра другарка!