Пијаната другарка ја зафркава другата пијана другарка

Кој на друг му копа дупка, самиот во неа паѓа.