Пијаниот Русин сакаше да покаже колку е опасен

На крајот сам себе се уби.