Пијаните и Господ ги чува, како овој велосипедист на пругата

Ако не може Господ сам, праќа ангел-чувар, кој се грижи за безбедноста на пијаниот, кога тој ќе заборави на тоа. Примерот е во продолжение.