Пијаните луѓе Господ ги чува: Камен пијаната девојка за влакно остана жива

Започна да губи рамнотежа во моментот кога до неа поминуваше воз со огромна брзина.