Пивото можело да се отвори и со чело, а за тоа не ви е потребен памет, еве и како

Од сите начини овој и не е баш најнеопходен.