Планови за одмор во летото 2020 (виц)

– Какви ти се плановите за летото? Кои места ќе ги посетиш?
– Островот Терасос, Кујнистан, Хололандија и Обединетите Спални Немирати.