Плавушата да ти била врвен уметник

Со ваква уметност далеку ќе стигне.