Плавушата има долга веѓа

Да, дури и ние сме изненадени.