Плавушата ја откри фолијата за храна

Не оди се на сила, за нешто треба и мозок.