Плавушата многу се радува затоа што си купила вкусна пица

Со тој памет, ќе јадеш дома леб и паштета.