Плавушата му се прави силна на момчето, но се има свои граници

Таа сакаше да му покаже „кој е главен“…