Плавушата успеала од спонзорот да добие Тесла, но како да наполни гориво во чудото?

Добро е што е упорна, можеби и ќе го најде отворот за полнење гориво.