Пливачката имаше незгода на својот прв натпревар

Таа вели дека по ваква случка плавачите не се сеќаваат дека било што опасно се случило и дури и таа самата мислела дека успешно го завршила натпреварот.